Skip to main content

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu môn học

Nghiệp vụ nhà hàng là môn học thuộc nhóm kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề trong chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng nghề “Quản trị khách sạn”.

Nghiệp vụ nhà hàng là môn học cơ sở ngành bắt buộc trong nghề dịch vụ nói chung và nghề Quản trị khách sạn nói riêng.

Mục tiêu môn học

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể;

 • LO 1.1.3. Thực hiện các hình thức rèn luyện thể chất
 • LO 1.2.2. Nhận biết và sử dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • LO 1.2.8. Phân biệt và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách và nhân viên trong khách sạn
 • LO 1.3.1. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng
 • LO 1.3.4. Nhận biết các hình thức phục vụ theo các loại thực đơn và thực hiện các quy trình tổ chức, đón tiếp, phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng khách sạn
 • LO 1.3.8. Phân biệt các loại rượu, nguồn gốc, phương pháp sản xuất và cách phục vụ, bảo quản rượu
 • LO 2.1.1. Xác định và nêu vấn đề
 • LO 2.1.3.Thực hành khả năng tư vấn, đưa ra giải pháp và kiến nghị
 • LO 3.1.2. Tổ chức hoạt động nhóm và lãnh đạo nhóm
 • LO 3.2.1. Giao tiếp tốt bằng lời nói: qua điện thoại, giao tiếp trực tiếp
 • LO 3.2.2. Xác định khả năng giao tiếp, diễn tả bằng văn bản viết qua email, báo cáo, hình ảnh, ...
 • LO 3.2.4. Thực hành khả năng đàm phán với khách hàng
 • LO 4.1.1. Miêu tả vai trò và trách nhiệm của người lao động làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ
 • LO 4.2.3. Đảm bảo các nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng và mang lại giá trị thương mại cho doanh nghiệp
 • LO 4.4.1. Lập kế hoạch cho quá trình triển khai từng giai đoạn
 • LO 4.4.3. Quản lý, kiểm tra, soát xét chất lượng và thời gian thực hiện các nghiệp vụ
 • LO 4.4.5. Vận dụng kiến thức quản lý quy trình thực hiện các nghiệp vụ

Giảng Viên

Course Staff Image #1

Mr. Lê Quang Liêm

Giảng viên môn học "Nghiệp vụ nhà hàng" - Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (APC),

Course Staff Image #1

Mr. Nguyễn Lê Cao Bình

Chịu trách nhiệm nội dung môn học "Nghiệp vụ nhà hàng" - Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (APC),

Course Staff Image #1

Mr. Nguyễn Văn Quân

Giảng viên hướng dẫn thực hành từ doanh nghiệp

 1. Course Number

  5173BMH01
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  3h per Week